T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
TRABZON / AKÇAABAT - Akçaabat Fen Lisesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Bireyin kendini tanıması, problemlerini çözebilecek duruma gelmesi, gerçekçi kararlar alması, yeteneklerini geliştirmesi, çevresiyle uyum içinde olması ve kendini gerçekleştirmesi için o alanda eğitim görmüş uzman kişilerce yapılan psikolojik yardım olarak tanımlanan Rehberlik Çalışmaları; Okulumuzda deneyimli 1 Psikolojik Danışman tarafından yürütülmektedir.

 Lise, ergenlik döneminin içinde yer aldığı önemli bir dönemi kapsadığından bu durum, Rehberlik çalışmalarına yön vermekte ve kendi kararlarını verebilen, kendine güvenen, uyumlu bireylerin yetişmesini amaç olarak belirlemektedir.

 Bu yaş grubuna göre rehberlik servisine gelen konular şu şekilde sıralanabilir:  

 • Arkadaş ilişkileri
 • Aile ile olan ilişkiler
 • Kendini tanıma
 • Kendini rahat ifade edebilme
 • Sınav kaygısı
 • Ders çalışma yöntemleri
 • Karar verme becerileri 
   

Rehberlik Servisi; 

Okul yıllık rehberlik ve psikolojik danışma programı doğrultusunda rehberlik saatlerini verimli bir biçimde değerlendirmeleri için sınıf rehber öğretmenlerine yardımcı olur.

Öğretim programını, okulla ilgili yasa ve yönetmelikleri, bunlarla ilgili değişiklikleri, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini, disiplin kurulunu ve gereksinim duyulan öbür konuları açıklayan broşürler hazırlar ve bunların öğretmenlere, öğrencilere ve velilere ulaştırılmasını sağlar. Velilere aynı zamanda öğrencilerin gelişmelerine, yetenek ilgi ve başarılarına ilişkin bilgiler verir.  

Okulda türlü programlara ve eğitsel çalışmalara yerleşmiş olan öğrencilerin gelişim ve uyum sorunlarını çözmelerine yardım eder.  

Psikolojik danışma yardımı alan öğrencileri izler, gelişim ve uyum durumlarını değerlendirir.  

Gerektiğinde okul-aile birliği toplantılarına katılarak, velilere Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleriyle ilgili açıklamalarda bulunur.  

Okulda Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri ile ilgili kayıtları tutar. Yazıları yanıtlar ve istenen raporları hazırlar.  

Okulda bulunan psikolojik ölçme araçlarının ve öğrencilerle ilgili olarak toplanan kişisel bilgilerin gizliliğini korur.  

Öğrencinin daha iyi tanınmasında ve karşılaştıkları güçlüklerin belirlenmesinde kişilik-ilgi-tutum envanterlerinden yararlanır.  

Rehberlik servisinde, görüşülen her öğrenci için öğrenci dosyaları dışında "Görüşme Formu" oluşturulur. Bu sayede, öğrencide gözlenen değişiklikler daha iyi bir şekilde takip edilir.  

Başarıya giden yolun düzenli ve tertipli çalışmadan geçtiğini ve her öğrencinin sahip olduğu kapasitelerinin birbirlerinden farklı olduğunu bilen Rehberlik Servisi, öğrencilere ders çalışma programları hazırlamalarında yardımcı olur.  

Öğrenci başarısının takip edilmesinde gereken öğrencilerin velileri ile görüşmeler yapar.  

Öğrencinin hayatında önemli bir karar olan meslek seçimi aşamasında gerekli desteği sağlar. Üniversite tanıtım broşürleri ve katalogları ve meslek seçimine paralel olarak çeşitli üniversitelere geziler düzenleyerek ilerde okuyacakları okulları daha yakından tanıma olanağı bulmalarına yardımcı olur. Ayrıca üniversitelerin kendilerini tanıtabilmeleri için çeşitli tanıtım toplantıları düzenler.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri yürütülürken bazı ilkelerin göz önüne alınması gerekir. Bu ilkeler kısaca şöyle özetlenebilir:

1.  Her birey seçme özgürlüğüne sahiptir: Toplumdaki tüm kısıtlı olanaklara rağmen bireyin önünde birçok seçenekler bulunabilir; rehberlik çalışmalarıyla bireye seçenekler tanıtılarak uygun seçimi yapmasına yardımcı olunur.

2.  Rehberlik hizmetlerinde insana saygı esastır: Saygı; her insanın,   ırk, din, cinsiyet, sosyal, ekonomik, kültürel farklılığı ne olursa olsun değerli olduğunu kabul etmektir.

3.   Rehberlik hizmetlerinden yararlanmada gönüllülük esastır: Bu hizmetlerden yararlanmanın özünde gönüllülük olmakla birlikte, sınıf ortamında grup rehberliği yapılırken tüm öğrencilerin etkinliklere katılımı gerekmektedir. Böyle durumlarda öğrencilerin konulara istekli hâle getirilmesi için çaba gösterilir.

4.  Rehberlik yaşam boyu yararlanılabilecek bir hizmettir: Bireyin gelişimi, yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Bu nedenle rehberlik hizmetleri sürekli olarak sunulur.

5.  Rehberlik hizmetlerinin bireysel boyutunda gizlilik esastır: Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman), danışanın (öğrencinin) sırlarını başkalarına açıklamaz. Danışman aradaki güven duygusunun kaybolmaması için danışanın anlattıklarını onun izni olmadan kişi ya da kurumlara iletmez. Ayrıca, sınıf öğretmeni de öğrenci ile ilgili özel bilgileri rehberliğin amaçları dışında kullanmaz.

6.  Rehberlik hizmetleri ilgililerin iş birliği ile yürütülmelidir: Rehberlik hizmetleri, Rehber Öğretmenin (Psikolojik Danışmanın) öncülüğünde, yöneticiler, öğretmenler, diğer okul personeli ve veliler ile iş birliği içinde yürütülür.

7.  Rehberlik tüm öğrencilere açık bir hizmettir: Bu hizmetlerin özünde çıkabilecek sorunları önleme ve bireyi tüm yönleri ile geliştirme vardır. Rehberlik çalışmaları, sadece sorunlu ve uyumsuz bireylere sunulan bir hizmet olmayıp tüm öğrencilere yöneliktir.

8.   Rehberlik hizmetlerinde bireysel farklılıklara saygı esastır: Her insanın kendine özgü olduğunu, ilgi, yetenek ve değerleri bakımından var olan farklılıklarını kabul etmektir.

9.  Rehberlik hizmetleri hem bireye hem de topluma karşı sorumludur: Bu hizmetler ile bireye kendi istekleri ile toplumun beklentileri arasında bir denge kurabilmesi için yardımcı olunur.

10. Rehberlik hizmetleri eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır: Eğitim sürecinde ortak amaca ulaşabilmek için rehberlik, yönetim ve öğretim hizmetleri birbirleriyle tutarlı bir biçiminde yürütülür.

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE YANLIŞ ANLAYIŞLAR

Psikolojik Danışma ve rehberlikte yaygın olan yanlış anlayışlardan önemli görülen bazılarını şu noktalarda toplamak mümkündür:

 1. Psikolojik danışma ve rehberlik yardımı bireye tek yönlü ve doğrudan doğruya yapılan bir yardım değildir. Bu yardım ancak karşılıklı bir etkileşim sonucu gerçekleşebilir.
 2. Psikolojik danışma ve rehberliğin temelinde bireye acımak, onu kayırmak, her sıkıntıya düştüğünde bireye kanat germek gibi bir anlayış yoktur. Rehberlik anlayışında birey güçlü ve değerli bir varlıktır. Psikolojik danışma ve rehberlik yardımının amacı bireyin sahip olduğu gücü kullanmasını ve daha da geliştirilmesini sağlamaktır.
 3. Psikolojik danışma ve rehberlik bireyin sadece duygusal yanı ile ilgilenmez. Bir bütün olarak bireyin tüm gelişimi ile ilgilenir.
 4. Psikolojik danışma ve rehberlikte kullanılan tüm yöntemler ve teknikler amaç değil araçtır. Bunlardan çıkan sonuçlar toplanarak sistematik bir biçimde sınıflandırılmalıdır. Bu nedenle uygulanan tekniklerden çıkan sonuçlar rehberlik servisine ulaştırılmalıdır.
 5. Psikolojik danışma ve rehberlik bu yardımı alan birey bakımından bir öğrenme konusu ya da ders değildir.
 6. Rehberlik bir disiplin görevi değildir, rehberlik yargılamaz, ceza vermez. Bu yardım ile öğrencinin davranışlarının değişebileceği ve böylece öğrencilerin çevresine daha sağlıklı ve dengeli bir uyum sağlayabilecekleri açısından rehberlik ile okul disiplini arasında dolaylı bir bağlantı kurulabilir. Ancak, disiplin anlayışı ile rehberlik anlayışının bağdaşmaması okullarda disiplin işlemlerinin gereksiz olduğu anlamında alınmalıdır.
 7. Psikolojik danışma ve rehberlik her türlü problemi hemen çözebilecek sihirli bir güce sahip değildir. Psikolojik danışma ve rehberlik yardımı alan bireyin bu yardımı almaya hazır ve istekli oluşu önemlidir. Birey değişmeye ve yeni yaşantılara açık olduğu sürece psikolojik danışma ve rehberliği artar. Öte yandan bireyin içinde bulunduğu ortam ve koşullarda yardımın etkililiğini etkiler. Okullarda tüm öğrenciler için sürdürülen psikolojik danışma ve rehberlik yardımının etkililiği, yine, okulun ortam ve olanakları ile yakından ilgilidir.
Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 04.04.2013 - Güncelleme: 18.01.2018 21:47 - Görüntülenme: 1169
  Beğen | 0  kişi beğendi